Travel

Đalat | Viết tặng Nhà

Để lại đây cánh hoa trắng nép mình vào cuốn sổ Để lại đây chút ký...

Pai | Nếu có kiếp sau…

Nếu có kiếp sau em nguyện làm chiếc lá Rơi xuống mặt hồ mặc nước cuốn...

khoảng bình yên xưa cũ

Em sẽ nhớ khoảng bình yên những ngày xưa cũ Lấy nó làm hành trang mỗi...

[Thơ] Lãng đãng chiều thu

Mặt trời trườn lên đỉnh núi, nắng vàng giòn nhỏ khắp lan can Đà Lạt giờ...

Lạc lối ở Nha Trang

Không hề có chút gì gọi là hào hứng hay mong đợi. Tôi không rõ đấy...

Minimalism

Slow Living

Làm bạn với nỗi sợ…

“Being scared is part of being alive. Accept it. Walk through it.” Cứ mỗi thứ Sáu,...

[Dịch] Ngưng trì hoãn

Trì hoãn vô hình chung đã trở thành căn bệnh kinh niên của nhiều người, trong...

Random Writings

Làm bạn với nỗi sợ…

“Being scared is part of being alive. Accept it. Walk through it.” Cứ mỗi thứ Sáu,...

Pai | Nếu có kiếp sau…

Nếu có kiếp sau em nguyện làm chiếc lá Rơi xuống mặt hồ mặc nước cuốn...

khoảng bình yên xưa cũ

Em sẽ nhớ khoảng bình yên những ngày xưa cũ Lấy nó làm hành trang mỗi...

[Thơ] Lãng đãng chiều thu

Mặt trời trườn lên đỉnh núi, nắng vàng giòn nhỏ khắp lan can Đà Lạt giờ...