Em sẽ nhớ khoảng bình yên những ngày xưa cũ
Lấy nó làm hành trang mỗi lúc lên đường
Rồi nỗi nhớ còn vương sẽ cất kỹ
Chỉ đem ra dùng lúc lòng bỗng chốc thấy chênh vênh.

Cho tôi xin một thoáng bình yên
Để làm nhũn mềm con tim đang co quắp.

Ước gì nỗi buồn biến thành những giọt nước mưa
Lặng lẽ trôi không ngoảnh đầu lưu luyến.

2018.11.12


Just be,

Posted by:Tee Wanders

“We live in a wonderful world that is full of beauty, charm, and adventure. There is no end to the adventures we can have if only we seek them with our eyes open.” – Jawaharial Nehru

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *