Nếu có kiếp sau em nguyện làm chiếc lá

Rơi xuống mặt hồ mặc nước cuốn trôi.

Nếu có kiếp sau em nguyện làm con chim sải cánh trên bầu trời

Tự do sống cuộc đời ngao du khắp chốn.

Nếu có kiếp sau em nguyện làm vì sao dẫn lối

Cho những mảnh hồn sớm tối lạc bước chân.

Rồi mặt trời vẫn lên, dòng sông vẫn chảy

Ta vẫn lại hóa mình thành đám mây

Bay cô độc trên bầu trời xanh thẳm.

——

Viết vào một buổi sáng trời xanh thăm thẳm, bên bờ sông Pai, 2018.11

(Ảnh chụp ở Yangon)

Posted by:Tee Wanders

“We live in a wonderful world that is full of beauty, charm, and adventure. There is no end to the adventures we can have if only we seek them with our eyes open.” – Jawaharial Nehru

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *