“Quên có những con sông chỉ muốn làm sông, bình thường, suốt đời trôi lặng lẽ.”
― Nguyễn Ngọc Tư, Ngày mai của những ngày mai (Sách của tháng Chín)

Tháng Chín gói gọn trong mấy tầm hình chụp vội – Tháng Chín, 2018, Đà Lạt, Việt Nam

Những tưởng sẽ chẳng có tấm hình nào cả, nhưng cuối cùng bản thân cũng đã lấy lại được chút cảm xúc để lôi chiếc điện thoại cũ rích ra mà chụp vội dăm tấm – vì sợ sẽ vô tình lãng quên…

For it’s a long, long while from May to December / But the days grow short when you reach September.

Maxwell Anderson
Posted by:Tee Wanders

“We live in a wonderful world that is full of beauty, charm, and adventure. There is no end to the adventures we can have if only we seek them with our eyes open.” – Jawaharial Nehru

2 thoughts on “ Tháng Chín trong mấy tấm hình chụp vội ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *