Random Writings vi Travel Travel Journal

Pai | Nếu có kiếp sau…

teewanders

Nếu có kiếp sau em nguyện làm chiếc lá

Rơi xuống mặt hồ mặc nước cuốn trôi.

Nếu có kiếp sau em nguyện làm con chim sải cánh trên bầu trời

Tự do sống cuộc đời ngao du khắp chốn.

Nếu có kiếp sau em nguyện làm vì sao dẫn lối

Cho những mảnh hồn sớm tối lạc bước chân.

Rồi mặt trời vẫn lên, dòng sông vẫn chảy

Ta vẫn lại hóa mình thành đám mây

Bay cô độc trên bầu trời xanh thẳm.

——

Viết vào một buổi sáng trời xanh thăm thẳm, bên bờ sông Pai, 2018.11

(Ảnh chụp ở Yangon)

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: