Browsing Tag

Phim

phim du lịch

Những bộ phim truyền cho tôi cảm hứng đi và sống

Ngót nghét hai tháng xa Hà Nội, ngót nghét hai tháng nhởn nha nơi vừa thân quen vừa lạ lẫm này. Đà Lạt dạo gần đây trời mưa mải miết, có lẽ đang cố vắt cạn những đám hơi…