Travel Travel Journal

Đalat | Viết tặng Nhà

Viết tặng Nhà

Để lại đây cánh hoa trắng nép mình vào cuốn sổ

Để lại đây chút ký ức sót lại của cuối mùa thu

Của những buổi sáng nắng nhuộm vàng có cây trước hiên cửa

Của những chiều tàn gió phảng phất, mây bay

Của màn đêm đen ôm trọn bóng hình ai

Đang hút thật khẽ điếu thuốc cuối cùng của mùa nhớ

Tiếng dế thở dập dìu, tiếng chuông nhà thờ đổ

Tiếng bước chân ai rảo khắp khu vườn

Tiếng harmonica thương nhớ một con đường

Tiếng nước chảy, tiếng xay cà phê. Từng hạt. Nhớ…

(Đalat, 2018.11.12)

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: